Just another WordPress.com site

 

     ขั้นตอนการทำโคมไฟ

1. เปิดโปรแกรม Autodesk Maya

clip_image002

2. ถ้าต้องการ save งาน ก็เลือก file แล้วเลือก project ตามด้วย new แล้วก็บันทึกโดยกด accept

clip_image004 clip_image006

3. เลือกใช้งานโหมด Surface

clip_image008

4. คลิกที่ Curves เพื่อนำอุปกรณ์มาใช้

clip_image010

5. เลือก clip_image012 เพื่อใช้วาดฐานของโคมไฟ

clip_image014

6. เลือก Surfaces แล้วคลิกที่ revolve ก็จะได้ฐานของโคมไฟดังภาพข้างล่าง

clip_image016 clip_image018

7. เลือกที่ Create แล้วเลือกที่ CV Curve Tool เพื่อทำขาของโคมไฟ

clip_image020 clip_image022

8. เมื่อวาดเสร็จแล้วก็คลิกที่ clip_image024 ก็จะได้ภาพนี้

clip_image026

9. เลือก clip_image028 มาวาดเพื่อจะทำขาโคมไฟ แล้วใช้ clip_image030 จัดวงกลมให้อยู่ตรงกลางของเส้น

clip_image032

10. เลือก clip_image034 เพื่อจะทำให้วงกลมคล่ำลง 90 º

clip_image036

11. เมื่อวางเครื่องมือแล้วก็จะได้ภาพวงกลมคว่ำลง

clip_image038

12. กด shift พร้อมคลิกที่ขาของโคมไฟ

clip_image040

13. เลือก Surfaces แล้วเปิดกล่องข้อความที่ Extrude

clip_image042 clip_image044

14. เมื่อเปิดกล่องข้อความแล้วก็ดูข้อมูลข้างใน เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ Extrude ก็จะได้ขาของโคมไฟดังภาพ

clip_image046

15. เลือก clip_image012[1] เพื่อวาดหลอดไฟ

clip_image048

16. เมื่อวาดเสร็จแล้วเลือก Surfaces แล้วคลิกที่ revolve ก็จะได้หลอดไฟ

clip_image050 clip_image052

17. เลือก Create แล้วเลือกที่ EP Curve Tool แล้ววาดโคมตามที่ต้องการ

clip_image054 clip_image056

18. เลือก Surfaces แล้วคลิกที่ revolve ก็จะได้ตัวโคมดังภาพ

clip_image058 clip_image060

19. เมื่อจะลงสีก็ไปที่ window แล้วไปที่ Rendening Editors เลือก Hypershade

clip_image062 clip_image064

20. เมื่อคลิก 2 ครั้งที่ ที่รูปใดรูปหนึ่งใต้ Surfaces ก็จะเป็นที่ตั้งค่าต่างๆให้เราเลือก ถ้าต้องการเลือกสีใหม่ก็คลิกที่ Color แล้วก็เลือกสีที่ต้องการ ส่วนความโปร่งจะอยู่ใต้ Color แล้วแต่เราจะเลือกโปร่งมากหรือน้อย

clip_image066 clip_image068

21. คลิกส่วนที่เราจะใส่สี แล้วคลิกเมาส์ข้างขวาข้างไว้แล้วลากลูกศรไปที่ Assign Material To Selection ก็จะได้ภาพดังนี้

clip_image070 clip_image072

22. ได้ภาพที่สำเร็จ

clip_image074

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: